Psycho Consulting Brabant | Psychologische hulp bij kanker
BEL 013-528 74 20

Psychologische hulp bij kanker

Wanneer u geconfronteerd wordt met kanker, gebeurt er veel. Zekerheden zijn niet meer zo zeker. De wereld lijkt op zijn kop te staan. Kanker maakt het leven niet meer zo vanzelfsprekend. Degene die getroffen wordt door kanker, krijgt veel te verwerken. Dat geldt ook voor diens naasten.

In eerste instantie zal vooral de medische behandeling van belang zijn en gaat daar aan het begin begrijpelijkerwijs veel aandacht naar toe. De laatste tijd is er steeds meer oog voor de psychosociale kanten van kanker, een ziekte die heel veel mensen treft.

Kanker: een hele opgave

Naast de medische aspecten van kanker, gaat kanker ook gepaard met onzekerheid, veel spanning, angst en verdriet. Hierbij komen soms ook het verlies van sociale en maatschappelijke rollen, moeten stoppen met werk of opleiding en het verder moeten met de gevolgen van de ziekte en behandeling. Soms ontstaan erge somberheid, depressie, angst voor de dood, vragen over het leven zelf en andere psychosociale zorgen en problemen.

Zelf kanker hebben of in de omgeving meemaken, is een hele opgave. Kanker krijgen of daarbij betrokken raken, vraagt veel van de mogelijkheden tot aanpassing. Er wordt daarbij een sterk beroep gedaan op de veerkracht van een mens. Van degene die getroffen wordt, van de omgeving, maar ook van elkaar zoals bijvoorbeeld gezin en relatie.

Hulp kan geboden worden

Soms kunnen angsten en emoties te zeer bepalend zijn en duren ze te lang. Hierdoor wordt iemand nog meer belast naast of na de kanker. Dit kan gelden voor degene die kanker heeft, maar ook voor degenen in de naaste omgeving. En wanneer het op een bepaald moment niet meer lukt met de eigen veerkracht deze belasting de baas te worden, kan hulp nodig zijn.

Er kunnen meerdere redenen zijn om hulp te zoeken. Redenen voor hulp kunnen gelegen zijn op het terrein van medische, psychologische en/ of sociale factoren. Deze factoren zijn ook van invloed op het welbevinden en op de kwaliteit van leven. Genoemde factoren zien we ook in alle fasen van kanker. Of het nu gaat om de fase van vermoeden en direct na het vaststellen van de diagnose, kanker overleven of het moeten gaan loslaten van het leven (acute, chronische of palliatieve fase). In al deze fasen kan ondersteuning gewenst zijn.

Herkent u zich?

Mogelijke aanleidingen voor het zoeken van hulp kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Geen goede manier kunnen vinden om met de kanker en de gevolgen daarvan om te gaan. Angsten en bijvoorbeeld somberheid, spanningen, prikkelbaarheid en slaapproblemen, kunnen daarvan een gevolg zijn. Ook behandelingen kunnen gevolgen hebben. Daarbij kunnen lichamelijke veranderingen, beperkingen in functioneren, acceptatieproblemen en verlies optreden.
  • Soms waren of zijn er ook andere problemen en kwam de kanker daarbij. Die problemen samen maken de druk nog groter, soms zelfs te groot.
  • Opzien tegen onderzoek of behandeling.
  • Nare ervaringen die zijn opgedaan en die te zeer aanwezig blijven. Deze ervaringen kunnen ballast zijn geworden.
  • De kanker roept extra spanningen op in relaties. Soms passen de verschillende wegen om samen om te gaan met de kanker niet goed bij elkaar. Soms zijn er problemen in communicatie,  seksuele problemen of soms zijn er zorgen om gezinsleden zoals kinderen.
  • Angst voor een terugkeer van de kanker. Soms is er een toegenomen angst op een ander gebied.
  • Het niet goed meer kunnen oppakken van de richting hoe men verder wil. Soms zijn er vragen over het leven zelf.
  • Soms is het moeilijk het leven los te laten en te accepteren van wat er is of gaat komen.
  • De behoefte om met een ander te praten wanneer dat om de een of andere reden niet lukt in de eigen omgeving. En terwijl er toch problemen zijn met bijvoorbeeld emoties, verwerking, op werk, school of anderszins.
  • Het gaan versterken van uw eigen krachtbronnen. Terug willen naar de eigen kracht.


Maar er zijn nog veel meer redenen om hulp te zoeken. Ieder mens is uniek en ieders situatie is weer anders. Dit maakt ook dat ieder op zijn of haar manier reageert en soms wel of niet de eigen weg kan vinden in de opgave waar men voor staat.

Deskundige hulp

Een goede begeleiding is van groot belang. Naast de deskundigheid vanuit de psychologie, orthopedagogiek en psychotherapie, is binnen Psycho Consulting Brabant extra opleiding op het gebied van de psychosociale oncologie aanwezig. Deze opleiding is onder meer door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) erkend en waarvoor registratie in het deskundigenbestand. Hiermee is specifieke kennis aanwezig. Psychosociale oncologie richt zich specifiek op de psychische en sociale kanten van kanker.

Samenwerking

Door samenwerking kunnen de krachten worden gebundeld. Wij zien samenwerking tweeledig. Allereerst met u en waarbij samen gezocht wordt naar een weg om voor u uw situatie te verbeteren.

Het kan ook gewenst zijn, af te stemmen met andere professionals. Hierbij valt te denken aan artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, maatschappelijk werk en verpleegkundigen. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Door overleg en een goede samenwerking, kan hulp meer afgestemd worden op ieders eigen situatie.

Vanuit Psycho Consulting Brabant wordt ook actief verdere samenwerking gezocht. Zo kan binnen het Oncologie Netwerk Oisterwijk & Omstreken (ONOO) met deelnemende hulpverleners van diverse andere beroepsgroepen, voor u snel en makkelijk overlegd worden. Dit met één doel: u zo goed mogelijk te helpen.

Logo ONOO logo JPEG 20-09-2015

Contact

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u altijd contact opnemen. U kunt dan vragen naar drs. Yvonne van de Winkel. Telefoonnummer: 013-5287420.