Psycho Consulting Brabant | Algemeen
BEL 013-528 74 20

Over Psycho Consulting Brabant

Welkom op de site van Psycho Consulting Brabant.

Psycho Consulting Brabant biedt in de breedste zin hulp op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.
Samengewerkt met zelfstandige hulpverleners. Daarmee is er meer specifieke deskundigheid en mogelijkheden in behandelaanbod. 

Geboden wordt een brede deskundigheid en expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling en advisering. 

De samenwerking maakt dat hulpverleners eventueel naar elkaar door kunnen verwijzen. Dit uiteraard in overleg met u. Zo kan van elkaars specifieke deskundigheid gebruik worden gemaakt, kan overleg snel plaats vinden en zal behandeling snel gecontinueerd kunnen worden.