Psycho Consulting Brabant | Wie zijn wij, wat bieden wij?
BEL 013-528 74 20

Wie zijn wij, wat bieden wij?

Welkom op de site van Psycho Consulting Brabant.

Geboden wordt hulp aan volwassenen en ouderen op zowel het gebied van de Generalistische Basis als Gespecialiseerde GGZ.

Samengewerkt wordt met zelfstandige hulpverleners met ook aanvullende specialismen.

Psycho Consulting Brabant biedt diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling.
Tevens zijn er mogelijkheden voor screening.

Visie

De kracht van de praktijk is cliënten die dit behoeven snel en vakkundig zorg te kunnen bieden en het voorkomen van een wachtlijst.
Belangrijk gevonden wordt elke cliënt te respecteren en aan te sluiten bij diens persoonlijkheid en de klachten zoals die zich voor de cliënt aandienen. Door samen met de cliënt of diens systeem te werken, wordt toegewerkt naar een persoonlijke en positieve oplossing van het probleem dan wel het zo goed mogelijk kunnen hanteren van soms moeilijke situaties. Voor ogen wordt gehouden dat de cliënt de eigen krachten gaat waarderen en toepassen. Daarmee worden groei en welbevinden vergroot.

Indicaties

Cliënten kunnen voor veel indicaties terecht. Deze zijn onder meer:
aandachts- en concentratieproblemen, angstklachten, ontstemming en depressie, persoonlijkheidsproblematiek, sociale- en contactproblemen, klachten met een lichamelijke component en stress.

Wat bieden wij?

Voor u als verwijzer hebben we een aantal punten bij elkaar gezet. In het kort:

  • geen wachtlijst
  • hulp aan mensen van alle leeftijden
  • generalistische hulp binnen de GGZ
  • specialistische hulp binnen de GGZ
  • screening en diagnostiek
  • behandeling
  • multidisciplinaire samenwerking
  • terugkoppeling naar de verwijzer (mits toestemming van cliënt)