Psycho Consulting Brabant | Wie zijn wij, wat bieden wij?
BEL 013-528 74 20

Wie zijn wij, wat bieden wij?

Welkom op de site van Psycho Consulting Brabant.

Onze praktijk biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Hulp wordt geboden op onder meer het gebied van zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ.

Werkzaam zijn meerdere zelfstandige hulpverleners met ook aanvullende specialismen. Daarmee hebben we meer specifieke deskundigheid en mogelijkheden in behandelaanbod. Alle hulpverleners zijn geregistreerd.

Psycho Consulting Brabant biedt diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling.
Tevens zijn er mogelijkheden voor screening en POH-GGZ.

Visie

De kracht van onze praktijk is cliënten die dit behoeven snel en vakkundig zorg te kunnen bieden en het voorkomen van een wachtlijst.
Wij vinden het belangrijk elke cliënt te respecteren en aan te sluiten bij diens persoonlijkheid en de klachten zoals die zich voor hem of haar aandient. Door samen met de cliënt of diens systeem te werken, wordt toegewerkt naar een persoonlijke en positieve oplossing van het probleem dan wel het zo goed mogelijk kunnen hanteren van soms moeilijke situaties. Wij willen graag dat de cliënt zijn of haar eigen krachten gaat waarderen en toepassen. Daarmee worden groei en welbevinden vergroot.

Indicaties

Cliënten kunnen voor veel indicaties bij ons terecht. Deze zijn onder meer:
aandachts- en concentratieproblemen / ADHD, angst- en dwang, burn-out, eetproblematiek, depressie, identiteitsproblematiek, partner- en relatieproblematiek, persoonlijkheidproblematiek, rouw en verlies, sociale- en contactproblemen, seksuologie, somatische klachten en werkgerelateerde klachten.

Wat bieden wij?

Voor u als verwijzer hebben we een aantal punten bij elkaar gezet. In het kort:

  • geen wachtlijst
  • hulp aan mensen van alle leeftijden
  • generalistische basis GGZ (GBGGZ) / kortdurend
  • gespecialiseerde GGZ / psychotherapie / klinische psychologie (GGGZ)
  • screening en diagnostiek
  • behandeling
  • POH-GGZ
  • multidisciplinaire samenwerking
  • terugkoppeling naar de verwijzer (mits toestemming van cliënt)