Psycho Consulting Brabant | Vragen of klachten
BEL 013-528 74 20

Vragen of klachten

Indien u vragen of klachten heeft

Wij trachten u zo goed mogelijk te woord te staan en te helpen. Wanneer er vragen zijn, zaken anders lopen dan verwacht of u om de een of andere reden toch niet tevreden bent, kunt u ons dit altijd laten weten. Dan wordt geprobeerd er samen met u uit te komen. In gesprek kunnen vaak onbedoelde gebeurtenissen en/of ervaringen opgelost of verminderd worden.

Bij voorkeur wordt eerst samen met uw behandelaar naar een oplossing gezocht. Mocht het niet lukken onvrede weg te halen, dan behoort het tot de mogelijkheden een klacht voor te leggen. Daarvoor kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging waar desbetreffende hulpverlener is aangesloten. Nadere adressen kunnen wij u verstrekken.

Klachten- en geschillenregeling

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2017 elke instelling en vrijgevestigde hulpverlener verplicht om een klachten- en geschillenregeling te hebben.

Deze regeling houdt het volgende in: Bij ‘Klacht & Company’ kan een klacht worden ingediend. Klachten kunnen ook via e-mail of schriftelijk worden aangeboden. De klacht komt altijd terecht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de indiener en de hulpverlener naar een oplossing. Mocht dit niet lukken dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.