Psycho Consulting Brabant | Meer over Psycho Consulting Brabant
BEL 013-528 74 20

Meer over Psycho Consulting Brabant

Psycho Consulting Brabant biedt in de breedste zin hulp op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.
Er werken meerdere zelfstandige hulpverleners. Daarmee hebben we meer specifieke deskundigheid en mogelijkheden in hulpaanbod. Alle hulpverleners zijn geregistreerd.

Tezamen bieden wij een brede deskundigheid aan diagnostiek en expertise, begeleiding, behandeling, training en advisering t.b.v. kinderen, jongeren en volwassenen, waarbij vanzelfsprekend inbegrepen ouderen. Tevens worden specifieke trainingen verzorgd voor groepen.

Hulpverleners zijn vakbekwaam en streven in samenspraak, voor elke cliënt te zoeken naar een zo goed mogelijk passend hulpaanbod.
Zowel betreffende de hulp aan kinderen en jongeren, als aan volwassenen, zijn specifieke verdere erkende opleidingen gevolgd.
Zo is bijvoorbeeld niet elke psycholoog of psychotherapeut specifiek opgeleid om te werken met kinderen en jeugdigen. Binnen onze hulpverlening beschikken wij over de gespecialiseerde opleidingen Orthopedagoog-Generalist NVO en Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP.
En zo zijn bijvoorbeeld ook op het gebied van de psychotherapie, niet alleen voor kinderen en jeugdigen, maar ook voor volwassenen, meer gerichte scholingen aanwezig.

Gewerkt wordt vanuit diverse referentiekaders, zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte psychotherapie en systeemtherapie.
Lidmaatschappen van diverse verschillende beroepsverenigingen en registraties in het BIG-register staan voor kwaliteit.

Onderlinge samenwerking maakt dat hulpverleners eventueel naar elkaar door kunnen verwijzen of medebehandelaar kunnen worden. Dit uiteraard in overleg met u. Zo kan van elkaars specifieke deskundigheid gebruik worden gemaakt, kan overleg snel plaats vinden en zal behandeling snel gecontinueerd kunnen worden.