Psycho Consulting Brabant | Meer over Psycho Consulting Brabant
BEL 013-528 74 20

Meer over Psycho Consulting Brabant

Psycho Consulting Brabant biedt in de breedste zin hulp op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.
Samengewerkt wordt met zelfstandige hulpverleners. Daarmee meer specifieke deskundigheid en mogelijkheden in hulpaanbod.

Geboden wordt een brede deskundigheid en expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling en advisering.

Gestreefd wordt in samenspraak met en voor elke cliënt te zoeken naar een zo goed mogelijk passend hulpaanbod.

Gewerkt kan worden vanuit diverse referentiekaders, zoals cognitieve gedragstherapie en persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie.

Binnen onze hulpverlening is er gespecialiseerde en aanvullende scholing.
Lidmaatschappen van diverse verschillende beroepsverenigingen en registraties in het BIG-register staan voor kwaliteit.

Onderlinge samenwerking maakt dat hulpverleners eventueel naar elkaar door kunnen verwijzen. Dit uiteraard in overleg met u. Zo kan van elkaars specifieke deskundigheid gebruik worden gemaakt, kan overleg snel plaats vinden en zal behandeling snel gecontinueerd kunnen worden.