Psycho Consulting Brabant | Disclaimer
BEL 013-528 74 20

Disclaimer

De informatie die door Psycho Consulting Brabant wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Psycho Consulting Brabant kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Psycho Consulting Brabant en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Psycho Consulting Brabant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en veiligheid van sites die niet door Psycho Consulting Brabant zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Psycho Consulting Brabant.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Psycho Consulting Brabant omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.