Psycho Consulting Brabant
BEL 013-528 74 20

Over Psycho Consulting Brabant

Welkom op de site van Psycho Consulting Brabant.

Psycho Consulting Brabant biedt in de breedste zin hulp op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.
Samengewerkt wordt met meerdere zelfstandige hulpverleners. Daarmee is er meer specifieke deskundigheid en zijn er meer mogelijkheden in behandelaanbod. Alle hulpverleners zijn geregistreerd.

Tezamen bieden wij een brede deskundigheid aan diagnostiek en expertise, begeleiding, behandeling, training en advisering.

De samenwerking maakt dat hulpverleners eventueel naar elkaar door kunnen verwijzen of medebehandelaar kunnen worden. Dit uiteraard in overleg met u. Zo kan van elkaars specifieke deskundigheid gebruik worden gemaakt, kan overleg snel plaats vinden en zal behandeling snel gecontinueerd kunnen worden.