Psycho Consulting Brabant | Wachttijden
BEL 013-528 74 20

Wachttijden

Wij vinden het belangrijk dat hulp gestart kan worden indien nodig. Wij begrijpen ook dat wachten op hulp onprettig kan zijn. Daarom zetten wij ons in om voor u een zo kort mogelijke wachttijd te hebben.

Ongeacht uw zorgverzekeraar en diagnose, streven we er naar u op korte termijn en uiterlijk binnen een aantal weken, een eerste gesprek te kunnen aanbieden.

Wij bieden zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ (zie ook onder ‘Kosten en zorgstelsel geestelijke gezondheidszorg 2021’ voor nadere uitleg).

Voor de Generalistische Basis GGZ hebben wij een aanmeldwachttijd van gemiddeld 5-6 weken. In de huidige situatie betekent dit dat u doorgaans vanaf aanmelding tot uiterlijk gemiddeld 5-6 weken daarna, een eerste gesprek kunt hebben. Voor de Gespecialiseerde GGZ is de aanmeldwachttijd eveneens gemiddeld 5-6 weken. De wachttijden zijn ongeacht de diagnose.

Wanneer u een eerste gesprek heeft gehad, worden vervolgafspraken gewoon aansluitend door gepland. Er is geen extra wachttijd tussen deze gesprekken naar behandelgesprekken toe. In eerste gesprek(ken) wordt bekeken tot welke eventuele behandeling te komen. Gemiddeld geldt een behandelwachttijd van 1-2 weken. Gestreefd wordt deze korter te laten zijn.

De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan in sommige situaties onverhoopt anders uitpakken dan hierboven vermeld. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen waardoor de wachttijd langer of korter kan zijn. De hierboven vermelde wachttijd is in dergelijke situaties niet meer dan een zo realistisch mogelijke inschatting voor u als cliënt over hoe lang u na aanmelding op het eerste intakegesprek en/ of behandeling zal moeten wachten.

Alhoewel doorgaans niet het geval is, melden wij dat het vanwege vakantieperioden mogelijk is, dat wachttijden iets langer zijn.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Wanneer wachttijden zouden gaan afwijken van de Treeknorm, zullen we dit op deze website vermelden.

Bovenstaande geldt vanaf 8 oktober 2021. Zouden wachttijden in een latere maand anders zijn, dan worden deze weer geactualiseerd.