Psycho Consulting Brabant | Wachttijden
BEL 013-528 74 20

Wachttijden

Wij vinden het belangrijk dat hulp gestart kan worden indien nodig. Wij begrijpen ook dat wachten op hulp onprettig kan zijn. Daarom streeft Psycho Consulting Brabant er ook naar geen wachttijden te hebben. In het algemeen en ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en ongeacht diagnose, streven we er naar na aanmelding, binnen 4 weken een eerste gesprek te kunnen aanbieden.

Alhoewel doorgaans niet het geval is, melden wij dat het vanwege vakantieperioden mogelijk is, dat wachttijden iets langer zijn.

Wij bieden zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ (zie ook onder ‘Kosten en zorgstelsel geestelijke gezondheidszorg 2020’ voor nadere uitleg).

Voor de Generalistische Basis GGZ hebben wij een aanmeldwachttijd van gemiddeld 4 weken. In de huidige situatie betekent dit dat u doorgaans vanaf aanmelding tot uiterlijk 4 weken daarna, een eerste gesprek kunt hebben. Voor de Gespecialiseerde GGZ is de aanmeldwachttijd gemiddeld 4 weken. De wachttijden zijn ongeacht de diagnose.

Wanneer u een eerste gesprek heeft gehad, worden vervolgafspraken gewoon door gepland. Er is geen specifieke wachttijd tussen deze gesprekken naar behandelgesprekken toe. In eerste gesprek(ken) wordt bekeken tot welke behandeling te komen. Gemiddeld geldt een behandelwachttijd van 4 weken. Gestreefd wordt deze korter te laten zijn.

De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan in sommige situaties onverhoopt anders uitpakken dan hierboven vermeld. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen waardoor de wachttijd langer of korter kan zijn. De hierboven vermelde wachttijd is in dergelijke situaties niet meer dan een zo realistisch mogelijke inschatting voor u als cliënt over hoe lang u na aanmelding op het eerste intakegesprek en/ of behandeling zal moeten wachten.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Wanneer wachttijden zouden gaan afwijken van de Treeknorm, zullen we dit op deze website vermelden.

Bovenstaande geldt vanaf  4 september 2020. Zouden wachttijden in een latere maand anders zijn, dan worden ze weer geactualiseerd.