Psycho Consulting Brabant | Wachttijden
BEL 013-528 74 20

Wachttijden

Heel begrijpelijk is dat wachten op hulp onprettig kan zijn. Ondanks inzet, zijn er toch wachttijden. 

Ongeacht uw zorgverzekeraar en diagnose, wordt er naar gestreefd cliënten op korte termijn en uiterlijk binnen een aantal weken, een eerste gesprek te kunnen aanbieden.

Binnen de GGZ worden zowel generalistische als specialistische hulp geboden. (Zie ook onder ‘Kosten en zorgstelsel geestelijke gezondheidszorg 2024’ voor nadere uitleg).

Voor de generalistische hulp geldt een aanmeldwachttijd van gemiddeld 11 weken. In de huidige situatie betekent dit dat u doorgaans vanaf aanmelding tot uiterlijk gemiddeld 11 weken daarna, een eerste gesprek kunt hebben. Voor de specialistische hulp is de aanmeldwachttijd eveneens gemiddeld 11 weken. De wachttijden zijn ongeacht de diagnose.

Wanneer u een eerste gesprek heeft gehad, worden vervolgafspraken gewoon aansluitend door gepland. Er is geen extra wachttijd tussen deze gesprekken naar behandelgesprekken toe. In eerste gesprekken wordt bekeken tot welke eventuele behandeling te komen. Gemiddeld geldt dan daarna een behandelwachttijd van 1-2 weken.                            

De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan in sommige situaties onverhoopt anders uitpakken dan hierboven vermeld. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen waardoor de wachttijd langer of korter kan zijn. De hierboven vermelde wachttijd is in dergelijke situaties niet meer dan een zo realistisch mogelijke inschatting voor u als cliënt over hoe lang u na aanmelding op het eerste intakegesprek en/ of behandeling zal moeten wachten.

Alhoewel doorgaans niet het geval is, wordt toch gemeld dat het vanwege vakantieperioden mogelijk is, dat wachttijden iets langer zijn.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Wanneer wachttijden zouden gaan afwijken van de Treeknorm, zal dit op deze website worden vermeld. 

Bovenstaande geldt vanaf 9 juli 2024. Zouden wachttijden in een latere maand anders zijn, dan worden deze weer geactualiseerd.