Psycho Consulting Brabant | Werkwijze
BEL 013-528 74 20

Werkwijze

Aanmelding

Bij aanmelding worden minimaal een aantal specifieke gegevens opgenomen. Dit zijn onder meer administratieve gegevens en een korte beschrijving van de reden(en) tot het zoeken van hulp. Tevens kunt u een eventuele voorkeur voor een hulpverlener aangeven. Al uw vragen over werkwijze, kosten, behandeling etc. kunt u met ons bespreken. Er is immers een verscheidenheid aan problematieken, vergoedingen en situaties. Indien voor u alles duidelijk is en u akkoord bent, wordt een eerste afspraak gemaakt.

Beeldvorming en diagnostiek

Om u of uw kind zo goed mogelijk te helpen of adviseren, is het belangrijk een goed beeld te verkrijgen. Wij gaan ervan uit dat een goede beeldvorming en zorgvuldig bekijken wat speelt en nodig is, tot een betere behandeling leidt. Dat willen we voor al onze cliënten en degenen die ons advies vragen.
Wij zullen u vragen wat uw hulpvraag is, zodat wij weten wat u graag zou willen of veranderd zou willen zien. Ten behoeve van bepalen van beeld, wordt in de eerste fase informatie verzameld. Informatie kan worden verkregen uit onder meer gesprek, observaties, vragenlijsten en aanvullende onderzoeken.
Bij volwassenen en jongeren maken we ook gebruik van een aantal geobjectiveerde en wetenschappelijk verantwoorde vragenlijsten als informatiebron. Voor jongere kinderen beschikken we over ander onderzoeksmateriaal. Per situatie wordt bekeken of eventueel ook andere aanvullende informatie nodig is om een goed beeld te kunnen krijgen.
Afname van vragenlijsten die wij gebruiken geeft veel voordelen: gegevens worden met u besproken en meer zichtbaar gemaakt en later kunnen gegevens vergeleken worden met een tweede afname. Ander voordeel is dat het voor sommigen makkelijker is, zich via de vragenlijsten uit te drukken dan in woorden.
Met het bijvoorbeeld herhaald afnemen van een klachtenvragenlijst, zogenaamd ‘ROMmen’, kan ook bekeken worden hoe iemand zich in de loop van tijd ontwikkelt. De cliënt krijgt zo verdere mogelijkheid om mee te beslissen over beleid en vervolg; wij staan een gezamenlijke besluitvorming voor.
Voornaamste gegevens en conclusies worden besproken.
Bij continuering van hulp zal gewerkt worden aan het met u overeengekomen behandelplan.

Advisering

Aan ieder die wil, bieden wij graag advies op ons werkterrein en met onze expertise. Wij zullen uw vraag goed bekijken, onderzoeken en de bevindingen kenbaar maken.

Behandeling en begeleiding

Met u wordt gewerkt aan de uitvoer van het behandelplan. Feitelijk wordt voortdurend geëvalueerd over de voortgang van hulp. De hulpverlener zal u elke bijeenkomst vragen hoe het gaat. Duur van de therapie is afhankelijk van verschillende factoren. Soms is het nodig naar een andere vorm van hulpverlening te gaan. Dat kan bijvoorbeeld bij het overstappen van de doorgaans kortere Generalistische Basis GGZ naar de Gespecialiseerde GGZ.

Raadpleging derde

Een enkele keer geven verkregen gegevens en beeld, aanleiding tot nader overleg met uw huisarts. Soms komt het voor dat er reden is u te adviseren een andere deskundige (bijvoorbeeld psychiater) te raadplegen.