Psycho Consulting Brabant | Uitgangspunt
BEL 013-528 74 20

Uitgangspunt

Psycho Consulting Brabant biedt een vakkundige benadering bij de manier van omgaan met ingebrachte problemen. Dit is gebaseerd op het gegeven dat ieder individu anders is en zijn of haar problemen op een eigen wijze ervaart. Advisering en behandeling zijn daarom gericht op de belevings- en hanteringsproblematiek zoals die zich voor ieder verschillend aandient. Hierin kunnen het gezin, de leer- of werksituatie en de sociale omgeving anderszins, elk een belangrijk aandeel hebben.

Uw persoonlijkheid blijft uitgangspunt. Dit gegeven is de voornaamste peiler voor Psycho Consulting Brabant.
Belangrijk gevonden wordt elke cliënt te respecteren en aan te sluiten bij de eigen persoonlijkheid en de klachten zoals die zich voor ieder aandienen. Door samen met de cliënt of diens systeem te werken, wordt toegewerkt naar een persoonlijke en positieve oplossing van het probleem dan wel het zo goed mogelijk kunnen hanteren van soms moeilijke situaties. Voor ogen wordt gehouden dat de cliënt de eigen krachten gaat waarderen en toepassen. Daarmee worden groei en welbevinden vergroot.

Een persoonlijke benadering, kwaliteit van hulp en geen wachtlijsten vormen voor u een pre.