Psycho Consulting Brabant | Redenen tot aanmelding
BEL 013-528 74 20

Redenen tot aanmelding voor kinderen en jongeren

Klachten bij kinderen en jongeren kunnen divers zijn. Soms zit er achter een klacht ook een ander probleem. Aanleiding tot aanmelding kan zijn:

 • angsten
 • ontwikkelingsproblemen
 • niet goed aansluiten bij leeftijdsgenoten
 • somberheid, uit eigen ‘doen’ zijn
 • gedrag dat als te zeer ongewenst wordt ervaren
 • pesten
 • opvoedingsvragen
 • lichamelijke klachten met een psychische component
 • onzekerheid
 • school- en beroepskeuze
 • schoolproblemen (niet zijnde specifieke leerstoornissen) waarbij bijvoorbeeld een vraag kan zijn: heeft mijn kind voldoende verstandelijke mogelijkheden om de huidige school goed te kunnen doorlopen?

Advies en ondersteuning voor en met ouders of begeleiders

Als ouder of andere betrokkene kunt u vragen of zorgen hebben omtrent een kind of jongere. U kunt zich afvragen of het gedrag wat u bij een kind ziet van tijdelijke aard is, misschien wel “over” gaat of bijvoorbeeld alleen maar bij de puberteit hoort, of dat er mogelijk toch meer aan de hand is. U zou zich ook kunnen afvragen of de manier waarop u uw opvoeding vorm geeft, wel zo precies past bij de opvoeding of begeleiding die uw zoon of dochter nodig heeft.

Vanuit Psycho Consulting Brabant kan met u worden meegekeken. Zo kan dan vanuit specifieke kennis en ervaring op het gebied van kinderen en jeugd, indien gewenst, advies en ondersteuning geboden worden.

Daar waar begeleiding gewenst is, kan gezien worden dat begeleiden in een zo vroeg mogelijk stadium ook behelst dat (nog) preventief gewerkt kan worden.

Kinderen zijn in ontwikkeling en dat zien we op verschillende gebieden. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, sociaal, op het gebied van denken en in contacten met anderen, gebeurt er veel. Tevens verkeert niet elk kind en elke jongere in dezelfde omgeving en omstandigheden.

Omdat het gaat om een samenspel van factoren en systemen, zal werken met kinderen en jeugdigen ook betekenen dat samenwerken met ouders, begeleiders en andere betrokkenen gewenst kan zijn.
Samen met de betrokkenen zal worden gekeken hoe een mogelijk stagnerende ontwikkeling gestopt kan worden en omgezet kan worden in een gewenste ontwikkeling.

Ook de eigen kracht van betrokkenen kan heel goed ingezet kan worden om een kind of jongere zo optimaal mogelijk te kunnen laten groeien. Indien betrokkenen goede handvaten krijgen, bevorder je groei en geluk van het kind.
Samen sta je sterk!