Psycho Consulting Brabant | Eerste screening en expertise
BEL 013-528 74 20

Eerste screening en expertise

Het is bij ons mogelijk dat op uw vraag een eerste screening wordt uitgevoerd bij uw zoon of dochter ten behoeve van een zo vroeg mogelijke onderkenning van eventuele problematiek. Indicaties worden gegeven voor onder meer faalangst en kenmerken van temperament en karakter. Gebruik wordt gemaakt van betrouwbare vragenlijsten om een eerste inventarisatie te maken.

Hoe eerder problemen gesignaleerd worden, hoe eerder hulp geboden kan worden.

Bij ongunstige indicaties, kunnen verdere onderzoeken plaats vinden.