Psycho Consulting Brabant | Bedrijven algemeen
BEL 013-528 74 20

Algemeen

De mens is de meest waardevolle factor in een bedrijf, maar is ook de meest kwetsbare. Dit blijkt uit het feit dat we in Nederland een hoog ziekteverzuim kennen waarvan een groot deel te relateren is aan psychische problemen. Professionele hulp kan daarbij noodzakelijk zijn.

Wij behandelen cliënten die in hun privé- en/of werksituatie te maken hebben gekregen met problemen die zij zelf niet meer kunnen oplossen en hiervoor de hulp van een deskundige inroepen. Naast deze curatieve zorg, kent Psycho Consulting Brabant een preventieve zorg.

Onze visie en ons aanbod

Psychische problematiek leidt tot minder adequaat functioneren. Dit heeft zijn weerslag op de omgeving en ook op de werksituatie.
Ons uitgangspunt is dat preventief onderzoek het ziekteverzuim terugdringt.