Psycho Consulting Brabant | Aanbod
BEL 013-528 74 20

Aanbod

Psycho Consulting Brabant biedt hulp in het terugdringen en voorkomen van onnodig ziekteverzuim.

Aanbod is gefaseerd

Aan de hand van gestandaardiseerd onderzoek worden variabelen van ervaren stress, strategieën bij moeilijke gebeurtenissen en persoonskenmerken gemeten. Eerste screening van een werknemer geeft een goed beeld en signalering van eventuele knelpunten.
Bij werknemers die aangeven klachten te hebben of anderszins indicatoren aangeven dat er een verhoogd risico is op ziekteverzuim, vindt vervolgonderzoek en advisering plaats. Indien gewenst, wordt gestart met behandeling.

Bedrijven kunnen bij ons zorg inkopen. Werknemers kunnen dan snel bij Psycho Consulting Brabant terecht voor adequate professionele hulp.