Psycho Consulting Brabant | Bedrijven
BEL 013-528 74 20

De mens is de meest waardevolle factor in een bedrijf, maar kan ook de meest kwetsbare zijn. Een deel van het (dreigend) ziekteverzuim is te relateren aan psychische problemen. Professionele hulp is daarbij noodzakelijk.

Wij behandelen cliënten die in hun privé- en/ of werksituatie te maken hebben gekregen met problemen die zij zelf niet meer kunnen oplossen en hiervoor de hulp van een deskundige inroepen. Naast deze curatieve zorg, kent Psycho Consulting Brabant een preventieve zorg.

Onze visie en aanbod

Psychische problematiek leidt tot minder adequaat functioneren. Dit heeft zijn weerslag op de omgeving en ook op de werksituatie.
Ons uitgangspunt is dat preventief onderzoek het ziekteverzuim terugdringt.