Psycho Consulting Brabant | Verwijzing en kosten
BEL 013-528 74 20

Verwijzing en kosten

Verwijzing

Gestreefd wordt kosten voor cliënten zo laag mogelijk te houden. Zorgverzekeraars vragen om een adequate verwijsbrief. Landelijk is bepaald dat de verwijsbrief moet voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria zijn:

  • geboortedatum en NAW-gegevens van de cliënt
  • NAW-gegevens en AGB-code van de verwijzer
  • (vermoeden van) een DSM-diagnose en verwijzing naar GBGGZ of GGGZ

Met het verwijsmodel GGZ zijn huisartsen aangewezen om een beoordeling te maken in hun verwijzing. Wij gaan er van uit dat bij verwijzing een diagnostisch gesprek en oriënterend onderzoek heeft plaats gevonden. In de afweging voor een verwijzing spelen 5 criteria een rol. Deze criteria zijn:

  • vermoeden van DSM-benoemde stoornis
  • ernst problematiek
  • risico
  • complexiteit
  • verloop van de klachten

Eventueel kan hier gemotiveerd van worden afgeweken.
Verwijzing kan bij voorkeur mede ondersteund worden door een POH-GGZ, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, medisch specialist, bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg als bedoeld in de Wet op de Jeugdzorg.

Kosten

Om kosten voor cliënten zo laag mogelijk te houden, zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Er zijn mogelijkheden voor vergoeding voor zowel de GBGGZ als de GGGZ.

Wij adviseren cliënten de eigen polisvoorwaarden te raadplegen om zelf ook te weten welke specifieke eisen en voorwaarden de eigen zorgverzekeraar stelt.