Psycho Consulting Brabant | Ik-versterkende groep
BEL 013-528 74 20

Ik-versterkende groep

Wat bedoelen we met de term ik-sterkte?

Met ik-sterkte bedoelen we vertrouwen in uw zelf en in uw kunnen hebben. Daarbij het vermogen om met stress om te gaan, het vermogen om angst te verdragen, het hebben van een zekere controle over impulsen en de mate van frustratietolerantie. U kunt daarbij denken aan de mate waarin iemand in staat is om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheden durft aan te gaan. De mate waarin het lukt om zaken waar u niet tevreden over bent onder ogen te zien en daarmee aan de slag te gaan.

Jammer genoeg loopt het met onze ontwikkeling en het volwassen worden niet altijd zoals we zelf willen.
Niet voor iedereen geldt dat de omstandigheden zo zijn dat men heeft kunnen leren om in vrijheid te kiezen en de eigen weg te volgen.
Voor sommige mensen geldt dat zij zonder het te willen te bezorgd zijn geworden voor anderen en in een rol zijn gekomen om juist te zorgen voor de ander en niet voor zichzelf.
Sommigen moesten snel verantwoordelijkheden op zich nemen, zonder daar al echt klaar voor te zijn.
Voor weer anderen was er soms teveel overbezorgdheid vanuit een ander waardoor er (te) weinig ruimte was om eigen stappen en keuzes te maken.

Het is echter nooit te laat om stil te staan en te kijken naar u zelf en de dingen die u nog kunt versterken. Gelukkig zijn daarvoor mogelijkheden.

Doel

De groep is bedoeld om samen met anderen op een adequate wijze ‘sterker’ te worden. Iedere deelnemer kan daarin eigen specifieke doelen hebben.

Wij begrijpen dat werken in een groep spannend kan zijn, maar juist door te oefenen met elkaar kan veel worden geleerd. De ervaring leert dat wanneer men wat verder deelneemt aan een groep, spanning meestal afneemt en men het als positief ervaart met anderen te kunnen praten, van hen steun te krijgen, te delen en te leren.
Het is tevens belangrijk om voor u zelf te kiezen en om tijd en aandacht voor u zelf te vragen. Ook al is dit soms moeilijk.

Voor wie?

Volwassenen, die zich in een of vaak meerdere van de volgende klachten herkennen:

  • Sprake is van onzekerheid.
  • Niet weten wat met de toekomst te willen. Of op een gebied als bijvoorbeeld werk dat men wil gaan doen, niet weten of dit kan worden vol gehouden.
  • Onzeker voelen op het gebied van relaties of neigen het de ander naar de zin te maken.
  • Zichzelf niet aantrekkelijk vinden, bang zijn er niet leuk uit te zien en mogelijk een uiterste best doen om zich goed te verzorgen uit angst om afgewezen te worden.
  • Ervaren kan worden dat het anderen allemaal beter lukt. Van deze typering wordt men o.h.a. niet zeker en vol zelfvertrouwen.
  • Somber voelen en last hebben van stemmingswisselingen en angst. Sommigen willen dan juist niet veel mensen zien en met rust gelaten worden.

Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.

Therapeuten

Trainingen worden gegeven door ervaren BIG-geregistreerde psychotherapeuten.

Inlichtingen en aanmelding

Heeft u vragen of twijfelt u of u in aanmerking zou kunnen komen voor deze groep, neem dan gerust contact op. Dan helpen wij u graag.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via telefoonnummer 013-5287420. Dit nummer geldt eveneens voor aanmelding.
Met iedere belangstellende wordt deelname aan de training bekeken.

Data, tijd en plaats

Bij voldoende deelnemers start een nieuwe groep.
Gestreefd wordt steeds een nieuwe groep te starten in het voorjaar en najaar.
Zodra precieze data en tijden gepland zijn, kunnen we dit meedelen. Ook kunt u dit dan opvragen via ons algemene nummer.